Telefon informatii: 0252-395190

 Octombrie 2020 - Octombrie 2024 Burtică Ion - PSD…
Lista proiectelor de hotarare consiliului local Branistea pe anul…
Lista hotararilor Consiliului Local al Comunei Branistea pentru anul…
Lista minutelor de sedinta ale consiliului local Branistea pe…
Lista proceselor-verbale de sedinta ale Consiliului Local Branistea:
Lista proiectelor consiliului local Branistea pe anul in curs…
Lista rapoartelor de activitate ale consiliului local Branistea pe…
Lista declaratiilor de avere ale consiliului local si conducerii…