Telefon informatii: 0252-395190

Secretar Comuna Branistea

Secretar Comuna Branistea

Astăzi 07.04.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului ROȘCA ALIN-MĂDĂLIN în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei BĂRAN ELENA-MANUELA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, județul Mehedinți .

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 07.04.2023.

Astăzi 14.07.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GONGOIU DANIEL-MARIAN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei POPA IUSTINA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, județul Mehedinți .

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 14.07.2022.

Astăzi 08.06.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BLĂGNICEANU CRISTIAN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în localitatea Goanța, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei DOBRE ANA-MARIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți .

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 08.06.2022.

      Astăzi 04.05.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului GRIGORIE COSTINEL-MĂDĂLIN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei ACHIM ELENA-LARISA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în localitatea Poșta Veche, Comuna Stângăceaua, județul Mehedinți .

      În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

     Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Afișată astăzi 04.05.2022.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Braniştea, Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Braniştea, județul Mehedinți, telefon 0252395190, fax 0252395190, email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 16408686.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul în suprafață de 119 m2 și a terenului aferent spațiului în suprafață de 309 m2, situat în Satul Braniștea, nr. 12, nr. cadastral 51390, aparținând domeniului public al Comunei Braniștea, județul Mehedinți. Destinație: activități comerciale

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere de la sediul autorității contractante, sau de pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Braniștea, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/05/2022, ora 1000

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/06/2022, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/06/2022, ora 1000, Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol, nr. 14, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon, 0252 314666

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02/05/2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

 

Materiale de promovare Recensământul Populației și Locuințelor 2021, pentru vizualizarea materialelor accesați link-urile de mai jos:

Cum să te autorecenzezi pas cu pas

Afiș autorecenzare

Chestionar-martor RPL 2021

Astăzi 11.03.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BUTARU MĂDĂLIN-NICUȘOR în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei IACOB LILIANA-DIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în localitatea Vînători, Comuna Vînători, județul Mehedinți .
     În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
     Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.
      Afișată astăzi 11.03.2022.
Astăzi, 02.03.2022, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți s-a stabilit cadrul organizatoric de întrajutorare a persoanelor afectate în urma conflictului armat din UCRAINA.
I. Pentru primirea donațiilor la nivel județean, în municipiul Drobeta Turnu Severin, vor funcționa următoarele puncte de colectare:
-       strada Constructorului nr.1 (lângă centrul comercial CORA)- începând cu 02.03.2022, telefon 0743 057 335
-       strada I.C. Brătianu, nr.2 (sediul nr.2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți)- începând cu 03.03.2022
-       B-dul Mihai Viteazu, nr.78 (lângă centrul comercial Carrefour)- începând cu 03.03.2022
În orașele și comunele județului, punctele de colectare vor fi amenajate și organizate prin grija și responsabilitatea primăriilor, care vor afișa datele de contact necesare.
         Donațiile bănești se vor realiza direct către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în conturile deschise la BRD București:
-       În lei RO76BRDE410SV07590484100
-       În euro RO12BRDE410SV31714694100
-       În USD RO88BRDE410SV36413794100
         Acțiunea de colectare se va realiza sub coordonarea unitară a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (CJCCI), structură operațională a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu următoarele date de contact:
-       nr. de telefon: 0749 012 573,
-       e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 
 Cetățenii, instituțiile publice și operatorii economici pot dona următoarele:
 • produse alimentare, ambalate sau conservate, neperisabile și/sau cu termen de valabilitate de minim 3 luni;
 • articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, noi sau igienizate și ambalate pe categorii și mărimi;
 • produse sanitare și de îngrijire personală (săpun, detergenți, etc.);
 • paturi pliante, saltele, lenjerii, pături, perne, saci de dormit, prosoape, etc., noi.
       II. Instituțiile publice, operatorii economici (inclusiv domeniul hotelier) și persoanele fizice care pot pune la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată, spații de cazare și masă, se vor adresa CJCCI la datele de contact mai sus menționate.
       III. Persoanele care se oferă să participe ca voluntari la operațiuni care se referă la colectarea, sortarea, ambalarea, încărcarea și transportul produselor, se vor adresa CJCCI, la datele de contact mai sus menționate, sau Filialei Mehedinți a  Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

-       Un număr de un recenzor  pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Comuna Braniștea;

-       Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  Comuna Braniștea;

-       Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Comuna Braniștea .

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Ø Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

Ø Colectarea datelor în teren:

§  autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

§  recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Ø Pe teren, în limitele administrative ale municipiului Comunei Braniștea (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

Ø In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Ø Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

Ø Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

Ø Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;

Ø Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Ø Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

Ø Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Ø Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Ø În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Ø Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Ø Muncă pe teren;

Ø Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

Ø Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Ø Având în vedere că  autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03-15.05.2022, pentru recenzorul  pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori, se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.)

Ø Programul de lucru al posturilor de lucru va fi stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare - 14.03-15.05.2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.

Ø Cererile de înscriere (în format standard) pentru toate categoriile de recenzori, se completează la Secretarul General al Comunei Braniștea, în sediul primăriei. Se poate solicita participarea la ambele etape de desfășurare a RPL. La cerere se vor atașa: 

- copie act identitate;

- copie act de studii (minim studii medii absolvite);

- cazier judiciar.

 

Anunț examen promovare în grad profesional

 

Primăria Comunei Braniștea organizează în data de 28.02.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituției din str. Mihai Viteazul, nr. 20, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul instituției.

            Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul în grad profesional imediat superior este:

Funcția publică de execuție deținută

Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în grad

Compartimentul

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Financiar-Contabil

 1. I.               Desfășurarea examenului

Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se organizează la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, str. Mihai Viteazul, nr. 20, în data de 28 februarie 2022 – proba scrisă și interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

 

 1. II.             Calendarul examenului

Examenul constă în trei etape:

 1. Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen ;
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 28.02.2022, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, str. Mihai Viteazul, nr. 20 ;
 3. Proba interviu va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .
 1. III.            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

Sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-       să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

-       să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-       să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 1. IV.           Dosarul de înscriere la examen

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 27.01.2022 – 16.02.2022, și conține în mod obligatoriu:

-       copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

-       copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-       formularul de înscriere.

 

 

Primar,

I. Marin

 

 

BIBLIOGRAFIE

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Braniștea

-       Constituția României, republicată ;

-       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

-       Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările i completările ulterioare ;

-       Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;

-       Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Primar,

I. Marin

Pagina 1 din 6