Telefon informatii: 0252-395190

Inchiriere cladire în suprafață de 119 m2 și a terenului aferent spațiului în suprafață de 309 m2, spațiu situat în Satul Braniștea, nr. 12, județul Mehedinți, nr. cadastral 51390

Marți, 03 Mai 2022 13:17 Scris de 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Braniştea, Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Braniştea, județul Mehedinți, telefon 0252395190, fax 0252395190, email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 16408686.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul în suprafață de 119 m2 și a terenului aferent spațiului în suprafață de 309 m2, situat în Satul Braniștea, nr. 12, nr. cadastral 51390, aparținând domeniului public al Comunei Braniștea, județul Mehedinți. Destinație: activități comerciale

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere de la sediul autorității contractante, sau de pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Braniștea, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/05/2022, ora 1000

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/06/2022, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/06/2022, ora 1000, Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol, nr. 14, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon, 0252 314666

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02/05/2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

 

Ultima modificare Marți, 03 Mai 2022 13:24
Citit 498 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)